Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Двама бивши шефове на НЕК отиват на съд за реакторите за "Белене"

Велков и Папазян (двамата в средата)Двама директори на Националната електрическа компания (НЕК) са с повдигнати обвинения за поръчването на реакторите за АЕЦ "Белене". От Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха в понеделник, че като обвиняеми на 14 октомври са привлечени Любомир Велков и Мардик Папазян. Двамата на 28 ноември 2007 година като главни изпълнителни директори на НЕК ЕАД съзнателно са сключили неизгодна сделка - "Рамков договор за доставка на оборудване от количеството, намиращо се в АЕЦ БЕЛЕНЕ, България" на стойност 205 млн. евро. Договорът е сключен с президента на Затворено акционерно дружество "Атомстройекспот", от което е произлязла значителна вреда за НЕК в размер на 77 172 475 евро.

С този договор двамата обвиняеми са задължили НЕК ЕАД да поеме за своя сметка всички разходи по изпълнение на договора, като със стойността на тези разходи да се намали цената, заплатена от купувача "Атомстройекспот" за оборудването от АЕЦ-а.

Съгласно договора, подписан от Велков и Папазян за сметка на НЕК, са всички разходи, свързани с изследването на оборудването и на техническата документация от купувача, с опаковането на оборудването и техническата документация, маркировка на товарните единици. Поели са за сметка на НЕК всички разходи, свързани с товаренето на оборудването на транспортните средства и разтоварването му, транспортирането на оборудването и на техническата документация до товарополучателя, транспортното застраховане на оборудването при транспортирането му от територията на Република България на територията на Руска Федерация, с провеждането на ремонтно-възстановителните работи на територията на Руската Федерация. Сред поетите разходи са и тези, свързани с митническото освобождаване за пускане на оборудването в свободно обръщение на територията на Руската Федерация, както и данъци, мита и такси, с които може да бъде обложен купувачът във връзка с изпълнение на договора.

Според прокуратурата изнесеното оборудване е на обща стойност 164 785 000 евро, но съгласно подписания договор на 28 ноември 2007 г., тази стойност е намалена със сумата 77 172 475 евро, представляващи признати и приспаднати недокументирани разходи. В този размер е и вредата за НЕК ЕАД, която е значителна по размер и деянието представлява особено тежък случай.

Освен това сключването на неизгодната сделка двамата обвиняеми са извършили, без да са получили разрешение на едноличния собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с държавно участие, каквото се изисква съобразно чл.12, т.12 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие.

Разследването по делото продължава, като в следващите седмици ще бъдат извършени и други действия, насочени към ангажиране на наказателната отговорност на виновни длъжностни лица.

Източник: offnews.bg