US посолството дари 6 робота „Пчела“ на казанлъшката библиотека

109

В навечерието на учебната година приятна изненада очаква всички ученици от Града на розите в Общинска библиотека „Искра“. По проект „Генерация Код“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмирането в библиотеката постъпи дарение от шест броя роботи „Пчела“ (Bee-Bolt-1) и цветни подложки от винил за работа с програмируемите роботи.

„За своята успешна дейност с деца и тийнейджъри Общинска библиотека „Искра“ получи през 2018 година безвъзмездно дарение от Посолството на САЩ – пет робота „Финч“ – припомня директорът на библиотеката Анна Кожухарова. – Това ново направление в дейността ни споделихме с учениците от училищата в Казанлък. В днешно време младите хора трябва да имат достъп до ресурси и най-подходящото място са обществените библиотеки. Една идея, по която библиотека „Искра“ работи в стратегическо направление от близо 10 години.“

Кожухарова уточни, че в резултат на активното пропагандиране на програмирането с роботи „Финч“ библиотеката е включена в кръга от библиотеки в страната и е една от 15-те, които получиха второ, а сега и трето дарение на роботи.

Казанлъшката библиотека е получила и финансиране за обучение на целева група деца с афинитет към програмирането и желание да работят с тези роботи. Проектът е адресиран към деца на възраст от 10 до 11 години, които в рамките на месец и половина вече преминаха безплатно обучение по програмиране с роботите „Финч“. Обучението завърши с тест и излъчване на участници за пролетен учебен лагер с най-добре представили се такива.

Новите програмируеми роботи „Пчела“ ще разширят възможностите за обучение и ще подкрепят дейности на Общинска библиотека „Искра“, чрез които да бъде повишен общественият интерес към новите технологии и да бъдат насърчавани младежите да усъвършенстват дигиталните си умения.

Петър МАРЧЕВ