MO обяви за продан 26 декара от Летище Стара Загора

668
Имотът на Летище Стара Загора, който МО е обявило на продан с начална тръжна цена от 1 152 700 лв.

Открита е тръжна процедура за близо 26 декара (бившия Аероклуб), които към настоящия момент влизат в състава на територията на „Летище Стара Загора“ ЕАД. Търгът е обявен от Министерството на отбраната, който е собственик на обособената в самостоятелно УПИ площ, намираща се непосредствено до входа на старозагорската аерогара. Според информацията, изнесена на сайта на военното министерство, търгът трябва да бъде проведен на 24 юни, а началната тръжна цена възлиза на 1 152 700 лв. Имотът разполага с обща застроена площ от 2 136 кв. м. Малко над 461 000 лв. е сумата, обявена като депозит по търга. Закупуването на тръжни документи и огледът на имота е стартирал от 26 май и ще продължи до 19 юни. Заявления от страна на потенциалните инвеститори Министерството на отбраната ще приема до 16:00 ч. на 22 юни.

Медията ни припомня, че по време на управлението на Орешарски, точно когато бе лансирана идеята за изграждане на карголетище, Министерството на отбраната продаде на частна фирма челен имот от Летище Стара Загора и беше подготвило търг за втори съседен имот. Впоследствие той беше отменен заради мегапроекта, който така и не се реализира поради липса на инвеститорски интерес. Вероятно същият този имот сега отново е изкаран на тезгяха.

Същевременно от Министерството на икономиката съобщиха в отговор на депутатско питане, че инвестиционните намерения на Държавната консолидационна компания, която е собственик на останалата част от терените на Летище Стара Загора, са свързани със създаване на съвременен индустриален парк там.

Живко ИВАНОВ