EVN предоставя възможност за самоотчет на електромерите преди новите цени на тока

180

Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 юли 2018 г. EVN България предоставя на своите клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството. Самоотчитането се извършва по желание, без да отменя осъществяването на регулярен месечен отчет на електромерите от страна на дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да попълнят показанията на електромерите си на 1 юли в декларация, която се предоставя в EVN офис. Приемане на декларациите ще се извършва в периода 1 юли (неделя) – 4 юли 2018 г. (сряда) включително, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

При попълването се посочват ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер, които фигурират във всяка една фактура. Желателно е да бъде оставен и актуален телефон в случай на грешно подадени показания. На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни включително по старите цени, а от 1 юли – по новите тарифи, определени от КЕВР.

За тези, които не желаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли, ще важи принципът, който се прилага при смяна на цени: Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни до 30 юни включително по средната дневна консумация, а по нови цени – като произведение на броя на дните от 1 юли до датата на отчитане през юли. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Информацията за консумацията на ток в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни и потребление по нови цени от 1 юли.

(СН)