EVN България поиска от КЕВР нови, по-високи цени на тока

253

На 30 март дружествата от групата на EVN България са внесли в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявления за нови цени на електро- и топлоенергията за своите клиенти през следващия ценови период от юли 2018 г. до юни 2019 г.

В случай че КЕВР одобри заявленията за цени на електроенергия, то дневната и нощна тарифи за битовите абонати на регулирания пазар в Югоизточна България ще бъдат, както следва:

– промяна на дневната тарифа с 6.9% от сегашните 0.17675 лв./кВтч. (без ДДС) на 0.18899 лв./кВтч. (без ДДС);

– промяна на нощната тарифа с 5.4% от сегашните 0.10043 лв./кВтч. (без ДДС) на 0.10586 лв./кВтч. (без ДДС).

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 3.39 лв., с включен 20% ДДС, т.е. от 50.86 лв. – на 54.25 лв., съобщиха от пресцентъра на EVN България.

„Одобрението на заявените цени от страна на КЕВР ще осигури на компанията краен снабдител EVN България Електроснабдяване разходите, с които да изпълнява лицензионните си задължения за обслужването на над 1.5 милиона клиенти в Югоизточна България“, допълват от пресцентъра. От там уточняват, че заявените цени са калкулирани на база отчетения оперативен разход на мрежовата компания „Електроразпределение Юг“ за 2017 г. заедно с процента на инфлацията.

(СН)