EРП-тата готвят заявления за нови цени на тока

87

Всичко зависи от КЕВР, но вече никой не таи илюзии, че част от исканите от електроразпределителите индексации няма да бъдат уважени

До края на месец март 2019 г. дружествата от групата на EVN България – „Електроразпределение Юг“, „EVN България Електроснабдяване“ и „EVN България Топлофикация“, ще внесат в КЕВР заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 1 юли т.г., съобщиха за медията от пресцентъра на компанията.

Процентът на исканото увеличение не се съобщава, от ЕVN уточняват, че ценовите заявления ще бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба. Така например ценовото заявление на „Електроразпределение Юг“ ще бъде изготвено на база одобрените в Ценовото решение на КЕВР от 01.07.2018 г. необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с: разликата между прогнозните количества пренесена енергия и реално достигнатите; разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Борсата, и цената, постигната на борсовия сегмент „Ден напред“; разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции; инфлационен индекс и разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

Ценовото заявление на „EVN България Електроснабдяване“ пък щяло да отразява необходимите приходи за обезпечаване на лицензионните задължения на компанията и изпълнението на дейности, възложени със закон, които включват настъпилите промени в резултат на либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

Подобни заявления за нови, по-високи цени на тока готвят и останалите две електроразпределителни дружества, опериращи в България. Всичко, разбира се, зависи от КЕВР, но досега е нямало случай подадени заявления от ЕРП-тата да не бъдат уважени в последващия регулаторен период. За да бъде и „вълкът сит и агнето цяло“, тактиката на държавния регулатор обикновено се свежда до незачитане на 100%-овите ценови заявления на ЕРП-тата. Но винаги в новия регулаторен период има увеличение в цената на тока за битовите потребители, като разликата е само в процентите за отделните райони на страната.

Йовка НИКОЛОВА