969 тома нови книги ще обогатят фонда на Библиотека „Искра“

87

През своята юбилейна 160-годишнина Общинска библиотека „Искра“ спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерство на културата. Програмата е за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете с книги и други информационни носители, а библиотека „Искра“ е една от 36-те библиотеки от страната, одобрени за финансиране. Стойността на проекта е 11 673 лв., като всички средства се подсигуряват от Министерство на културата, без съфинансиране от бюджета на библиотеката.

„Посветили сме своите усилия на мисията да насърчаваме интереса към книгата и четенето и успехът е налице – споделя Анна Кожухарова, директор на библиотека „Искра“. – Благодарни сме, че тази конкурсна сесия не изискваше съфинансиране от наша страна, което е голямо облекчение, защото обществените библиотеки също понесоха тежестите на извънредното положение при сформиране на своите бюджети.“

След подписването на договора нови 350 заглавия или 969 тома ще постъпят във фондовете на библиотеката. В проектната разработка на казанлъшките специалисти, съобразно информационните и културни потребности на гражданите, са включени заглавия от следните области: художествена литература, художествена литература за деца, хуманитаристика (публицистика, литературна критика, литературна история, история, справочна, научно-популярна и научна литература. 55% от проектните предложения са книги от български автори, издирени от 24 издателства, сред които са „Егмонт България“, „Ентусиаст“, „Жанет 45“ „Захарий Стоянов“, „Изток-Запад“, Университетско издателство на НБУ, „Персей“, „Сиела“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и други. Приблизително 30% от включените заглавия са книги за най-малките читатели на библиотеката, съобразени с техните предпочитания.

Петър МАРЧЕВ