905.9 млн. евро са били чуждестранните инвестиции в Старозагорска област преди година

407
Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г.

На 905.9 млн. евро възлизат преките чуждестранни инвестиции в Старозагорска област към 31 декември 2017 г., сочат данните на Националния статистически институт – Териториално статистическо бюро – югоизток. Те обаче са с 1.6% по-малко от предходната година, отчита статистиката.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 672.1 млн. евро, на чиято територия се намират двете американски топлоцентрали. На второ място е община Стара Загора със 110.0 млн. евро преки чуждестранни инвестиции, а на трето – община Казанлък със 76.1 млн. евро.

През 2017 г. най-голяма е била стойността на чуждестранните инвестиции в промишлеността (в т.ч. енергетиката), като регистрираният от НСИ ръст е 2.5% спрямо предходната година.

(СН)