9 млн. евро ще струва възстановяването на Бузлуджанската чиния

110
Експерти от Европа Ностра и Института към Европейската инвестиционна банка пред Бузлуджанската чиния

Европейски експерти предлагат план за действие за опазването на паметника на връх Хаджи Димитър

На 5 декември бе публикуван технически и финансов доклад за паметника Бузлуджа, изготвен от Европа Ностра, водещата организация за културно наследство в Европа и Института към Европейската инвестиционна банка. Припомняме, че монументът, известен като Чинията, беше обявен за един от 7-те най-застрашени обекта на културно наследство в Европа за 2018 г. по номинация на фондация „Проект Бузлуджа“. През септември делегация от експерти посети паметника и се срещна с представители на властта. Според експертите „паметникът Бузлуджа е уникално инженерно постижение“ и „шедьовър на архитектурата и изкуството от явно европейско значение.“ Той трябва да бъде „извън бъдещи политически противоречия“, твърдят специалистите.

Докладът предлага следния план за действие:

Министерски съвет да прехвърли собствеността на паметника на държавната институция, която ще носи отговорност за изпълнението на проекта. Паралелно с това сградата трябва да бъде обявена за паметник на културното наследство от национално значение.

Необходимо е незабавно да се планират и приложат спешни мерки, които да спрат проникването на вода в сградата. Те могат да бъдат предприети и финансирани от българското правителство като извънредна целева помощ, а тяхната стойност е около 500 000 евро без ДДС. Трябва да се проведе подробно проучване и да се разработи окончателен идеен проект за бъдещото предназначение на сградата, като то бъде оформено чрез обществени дискусии.

Предварителната оценка на разходите е около 7.5 милиона евро без ДДС. Проектът би генерирал около 600 работни места на година. Общо между 4 и 5 години ще са необходими за изпълнението му. Той би могъл да се финансира по един от Европейските структурни фондове, най-вероятно Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд. Ако правителството има интерес, EIB JASPERS (независим екип от ЕС) би оказал безвъзмездна техническа помощ за подготвянето на документите за кандидатстване. С помощта на Европейските фондове може да се разработи и изпълни много по-амбициозен проект, който да включва целия Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“. При гостуването си в Казанлък експертите се срещнаха и разговаряха с д-р Чавдар Ангелов, директор на НПМ „Шипка – Бузлуджа“.

Петър МАРЧЕВ