8000 души в Старозагорско са загубили работата си в резултат на коронакризата

148

16 000 работодатели от Старозагорска област ще могат да се възползват от близо 4.5 млн. лв. помощ по програмата „Заетост за теб“. Това съобщи в Стара Загора в рамките на форума за бъдещето на региона зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Общият финансов ресурс по програмата, която стартира през предходната седмица, възлиза на 160 млн. лв. Тя е насочена изцяло към онези, които са загубили работните си места в резултат на извънредното положение.

По програмата в рамките на следващите три месеца ще се субсидира заплатата на всяко едно лице, което е назначено на работа по линия на този механизъм за подкрепа. Русинова обясни още, че една част от средствата са насочени конкретно към туристическия сектор. С цел парите да достигнат до максимално голям брой фирми МТСП е въвело квотен принцип между малки и големи фирми. „50 млн. лв. от тези общо 160 млн. лв. са за подпомагане на българския туризъм. Останалите се разпределят на областно ниво според броя на загубилите работата си. Покриваме минималната работна заплата от страна на работодател и работник. В резултат на квотния принцип за малките и микро предприятия държавата се ангажира със заплатите на до двама служители. При големите, които имат над 250 души персонал, ограничението е до 60“, обясни Русинова. Желаещите да кандидатстват за помощта работодатели трябва да подадат заявление в Бюрото по труда.

Около 80 000 души у нас са загубили работните си места в резултат на извънредната ситуация, породена от глобалната пандемия от коронавирус. Данни на МТСП показват, че близо 8000 са останали безработни в област Стара Загора. Зорница Русинова разкри, че в голямата си част това са хора на възраст между 30 и 49 години, които са били ангажирани в сферата на търговията и преработвателната промишленост.

„Стара Загора също пострада от кризата, въпреки че икономическата активност не е спаднала. Градът се развива с добри темпове и тук имаме високо заплащане. Развиваме много силно партньорство с местните власти в сферата на социалната политика“, подчерта зам.-министърът.

С продължаването на мярката „60/40“ от МТСП очакват да подпомогнат запазването на работните места за над 300 души. До момента от схемата са се възползвали около 150 000 работещи.

Живко ИВАНОВ