740 220 лв. ще получат казанлъшките читалища през 2019 г.

64
Заседанието на комисията

Решението бе взето днес на второто заседание на комисията, която на първа среща излъчи 7-членна работна група. По приет механизъм и критерии в Община Казанлък работната група трябваше да изготви предложение за разпределение на държавната субсидия за казанлъшките читалища.

Общата сума за финансирането им е 697 520 лв. Тази година средствата са с 86 970 лв. повече за 78 субсидирани бройки.

Предложението за разпределяне на субсидията е, както следва:
НЧ „Искра – 1860“, гр. Казанлък – 190 500 лв.
НЧ „Възродена искра“, гр. Казанлък – 75 020 лв.
НЧ „Жар – 2002“, гр. Казанлък – 45 000 лв.
НЧ „Прогрес – 2004“, гр. Казанлък – 12 000 лв.
НЧ „Любен Каравелов – 1921“, с. Бузовград – 24 000 лв.
НЧ „Зора – 1902“, с. Голямо Дряново – 17 000 лв.
НЧ „Отец Паисий – 1931“, с. Горно Изворово – 16 000 лв.
НЧ „Отец Паисий – 1905“, с. Горно Черковище – 16 800 лв.
НЧ „Петко Манолов – 1932“, с. Долно Изворово – 14 000 лв.
НЧ „Светлина – 1904“, с. Дунавци – 16 500 лв.
НЧ „Братство – 1869“, с. Енина – 26 200 лв.
НЧ „Пробуда – 1920“, с. Копринка – 30 000 лв.
НЧ „Цвятко Радойнов“, гр. Крън – 25 000 лв.
НЧ „Хаджи Димитър – 1927“, с. Кънчево – 17 000 лв.
НЧ „Просвета – 1908“, с. Овощник – 26 800 лв.
НЧ „Христо Ботев – 1897“, с. Розово – 25 000 лв.
НЧ „Светлина – 1928“, с. Ръжена – 16 000 лв.
НЧ „Просвета – 1902“, с. Средногорово – 11 000 лв.
НЧ „Звезда – 1918“, с. Хаджидимитрово – 18 000 лв.
НЧ „Антон Страшимиров – 1909“, с. Черганово – 13 700 лв.
НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново – 18 000 лв.
НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка – 23 000 лв.
НЧ „Алеко Константинов – 1919“, с. Ясеново – 14 000 лв.
НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград – 7 000 лв.

В състава на работната група участваха представители на Народните читалища „Искра – 1860“, гр. Казанлък, „Възродена искра – 2000“, гр. Казанлък, „Жар – 2002“, гр. Казанлък, „Звезда – 1918“, с. Хаджидимитрово, „Просвета – 1908“, с. Овощник, „Отец Паисий – 1931“, с. Горно Изворово и „Светлина – 1928“, с. Ръжена. До края на февруари те трябва да представят протокол за разпределение на средствата.

Община Казанлък е една от първите в страната, която има приет механизъм и критерии за разпределяне на читалищните субсидии и е поканена да участва в работната група на Министерството на културата за промяна в Закона за народните читалища.

Остатъкът от 42 700 лв. е предвиден за финансиране на качествeн културен продукт, създаден от казанлъшките читалища през текущата година.

(СН)