7 години майка не дава и стотинка на непълнолетните си дъщери

76

Младата жена се жали в съда, че е безработна

Вече седма година майка на две непълнолетни момичета не е дала и стотинка за тяхната издръжка въпреки влезли в сила съдебни решения.

31-годишната Радка С.В. родила дъщеричките си по време на законен брак със старозагорец през 2008-а и 2009 година, през 2011-а семейството се разпаднало и съдът предоставил отглеждането на момиченцата на бащата.

Майката трябвало да плаща всеки месец по 72.50 лв. за всяко едно от тях, но и до ден днешен не го прави. През 2014 г. Районен съд – Стара Загора, е осъдил жената на пробация, но без резултат. Последвала нова жалба, след като през пролетта на миналата година неизплатените родителски задължения достигнали сумата от 7 658 лв. и последвало ново осъждане, в което освен пробационните мерки било вписано и „обществено порицание“. То е трябвало да се осъществи чрез поставяне на съдебното решение на видно място в Административното бюро по постоянния адрес на майката.

Наместо да промени отношението си и да започне да се издължава, младата жена атакува присъдата с аргумента, че не може да си намери подходяща работа и че не разполага с имущество, което да продаде. В жалбата на служебния й защитник до Окръжния съд е записано дословно, че тя трябва да бъде изцяло оправдана, защото „правото на труд не е абсолютно право и работодателят решава кого, как и при какви условия да наеме на работа даден работник, а тя не може да си намери работа чрез „Бюрото по труда“, нито имала някаква квалификация, каквато никой не й предлагал да придобие.“

Жалбата е отхвърлена, като съдът посочва, че няма пречки от здравословно естество жената да изпълни родителските си ангажименти. В аргументацията на съда за потвърждаване на първоинстанционната присъда е записано: „Същата е в трудоспособна възраст, здрава е психически и физически… Затрудненото материално положение е създадено от самата нея, не са положени усилия да бъде променен статусът й на безработна“.

Христо ХРИСТОВ