50 са приетите старозагорчета на първото за годината класиране за детски ясли

93

Днес излезе първото за 2020 година класиране за прием на деца в яслите в Стара Загора, при което бяха приети 50 старозагорчета. Общо 94 свободни бройки бяха обявени за целодневен прием. Срокът за потвърждаване са следващите пет работни дни, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В класирането участваха децата, отговарящи едновременно на следните условия: в заявлението за прием са избрани начални месец и година – месец януари 2020 г. или по-рано. В класирането не вземат участие заявленията, в които началните месец и година са от месец февруари 2020 година нататък; деца, навършили или навършващи минимална възраст 10 месеца през януари 2020 г. В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие че детето не навършва 10 месеца в конкретния период – не участва в класирането.

Максималната възраст за участие в класирането е 36 месеца. Ако през януари 2020 г. детето навършва тази възраст, то отпада от класирането.

От общинска администрация напомнят, че класирането е според броя точки, събрани от отбелязаните критерии в заявлението за участие, трудовата заетост на заявителя и входящия номер на заявлението.

Кандидати без изискуеми задължения към „Местни данъци и такси“ в община Стара Загора могат да получат 1 точка при класиране, като отбележат „Да“ на съответния критерий. Верността му се проверява по електронен път от директора при записване в детската ясла, където е класирано детето.

Общо 10 са яслите в община Стара Загора. Всички те са реновирани. Следващото класиране за свободни места ще бъде в началото на месец март, уточняват от Общината.

(СН)