31 машини ще се грижат за зимната поддръжка на община Стара Загора

123

Общо 22 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване на материали и 9 специализирани машини за снегопочистване, както и друга техника, ще се грижат за зимната поддръжка в община Стара Загора.

Осигурени са необходимите количества пясък, сол за технически цели и химически продукти за обработка на пътните платна при снеговалежи и заледявания.

Извършен е преглед на специализираната техника за зимна поддръжка на пътищата в града и извън него, съобщиха днес от пресцентъра на Общината.

Подготовката за работа през зимния сезон на 2021/2022 г. е насочена към поддържането проходимостта на пътната мрежа, както и за своевременно провеждане на аварийно-спасителни работи в условията на снеговалежи, силни ветрове, съпроводени с образуване на снегонавявания, при оптимално използване възможностите на наличната техника и човешки ресурси.

Зимното поддържане и снегопочистването на уличната пътна мрежа на територията на град Стара Загора, с дължина 236 км, се осигурява от ДЗЗД „Грийн партнърс“-БКС. Четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината, която е с обща дължина 242 км, ще бъде поддържана от „Трейс БГ“ ЕАД.

От Общината съобщиха още, че ще бъдат извършвани и периодични контролни прегледи на специализираната техника.

(СН)