286 фирми от област Стара Загора са получили финансова подкрепа по програма на НАП

269

286 фирми в област Стара Загора са получили 4.3 милиона лева за оборотен капитал по програма на НАП в общо трите нейни фази от началото й досега, съобщиха от приходната агенция.

Общият размер на предоставената чрез НАП безвъзмездна помощ на дружества в страната е в размер на над 131 милиона лева.

Припомняме, че програмата на НАП, която стартира в началото на 2021 г., е свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на малки и средни предприятия, чиято дейност е била преустановена или ограничена в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки вследствие на пандемията от COVID-19. Средствата за подпомагането са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., а според подписания договор от януари т.г. осигурената безвъзмездна финансова помощ бе общо 156 млн. лв.

Третата фаза на процедурата касаеше подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите, преустановили и/или ограничили дейност за периода от 22 март 2021 г. до 30 април 2021 г., а срокът на желаещите да се включат в нея беше до 22 юни.

(СН)