226 бъдещи учители получиха дипломите си от Педагогическия факултет на ТрУ днес

258

Педагогическият факултет на Тракийски университет – Стара Загора, дипломира 226 учители, от които 209 бакалаври от всички специалности на факултета и 17 магистри.

Официалната церемония днес беше открита с изпълнение с жестомимичен превод на песни от студентите от сп. „Специална педагогика“.

Абсолвентите бяха приветствани от декана на факултета проф. Таня Борисова и заместник-ректора по учебната дейност доц. Нели Грозева. Гости на събитието бяха главният секретар доц. Ани Златева, членове на декански ръководства и директори на старозагорски училища. Отличниците на випуска получиха подаръци и грамоти от ректорското и деканското ръководства на Тракийски университет.

Преди да поемат пътя на най-благородната професия абсолвентите положиха тържествено Клетвата на педагога.

(СН)