Язовир „Копринка“ пресъхва, нито капка вода не влиза в него

113
Високата 44 м стена на язовир "Копринка" вече почти изцяло е над водното ниво. В кръгчето са данните от мраморната плоча, поставена веднага след пуска на съоръжението в експлоатация през далечната 1955 година

Едва 17.2 млн. куб. м вода има в чашата на язовир „Копринка“ според последните публикувани данни на МОСВ, от седмици нивото не се е покачвало заради пресъхналите водоизточници и липсата на валежи. Обемът на пуснатия в експлоатация през далечната 1955 година язовир под името „Георги Димитров“ е 150 млн. куб. м, на практика моментното ниво е съвсем близо до мъртвия обем на съоръжението. Над повърхността е по-голямата част от високата 44 м стена, зад която е водноелектрическата централа, чиито турбини са с мощност 7 500 квт. Въпреки почти изпразнената чаша продължава източването с 0.388 куб. м в секунда, показва справката на МОСВ.

Към 13 август в язовира е имало 30.2 млн. куб. м, със заповед на министъра на околната среда в периода от 20 до 22 август са били пуснати към река Тунджа и язовир „Жребчево“ по 20 куб. м в секунда, като целта е била натам да бъдат насочени 5 млн. куб. м, по същото време към река Марица са отивали до 4 куб. м/сек.

Със своя заповед от 11 септември министърът е разрешил допълнително източване на 3 млн. куб. м вода за напояване въпреки застрашително намалените обеми.

Христо ХРИСТОВ