Ще разработват стратегия за намаляване на популацията на бездомните кучета в Стара Загора

141
Участниците в срещата, проведена по инициатива на кмета Живко Тодоров

По инициатива на кмета на Стара Загора Живко Тодоров днес беше проведена работна среща за обсъждане на конкретни мерки за ограничаване на популацията на бездомните кучета. На нея присъстваха ресорният зам.-кмет Йордан Николов, директорът на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков, собственици на ветеринарни клиники и амбулатории и представители на неправителствени организации.

Подобряване на системата за регистрация на четириногите и необходимостта от насърчаване на отговорното отношение на стопаните, което е в интерес както на самото животно, така и на обществеността, са били част от конкретните предложения, които участниците в срещата са обсъждали.

Зам.-кметът Йордан Николов е запознал присъстващите с намерението на Община Стара Загора да отдели средства за микрочипове, които да бъдат поставяни на домашните любимци. По този начин животните ще могат да бъдат идентифицирани, а собствениците на кучета ще бъдат насърчавани да извършат кастрация на любимците си.

По време на срещата е била създадена работна група, в чийто състав влизат по един представител на общинска администрация, ОДБХ – Стара Загора, ветеринарни лекари и неправителствени организации. Тя ще разработи стратегия за намаляване на популацията на бездомните кучета.

Всички присъстващи са били единодушни, че съществуването на безстопанствени кучета се дължи на факта, че липсва регистрация на голяма част от домашните кучета. Участниците са се обединили около идеята, че трябва да се провеждат повече информационни кампании, насочени към правата и задълженията на собствениците на домашни любимци и популяризирането на добри практики за тяхното отглеждане.

(СН)