Школата по информатика в Стара Загора стартира за втора година

148

На 13 октомври от 10:00 часа в Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора ще стартира за втора година Школата по информатика в направление „Наука“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора.

Занятията ще се провеждат в компютърните зали на училището. Тематиката на обучението е „Обектно-ориентирано програмиране чрез C++“. То стартира през 2018 година с над 230 ученици. Отговорник и ръководител в школата е Павлин Пеев – преподавател по информатика в ППМГ „Гeо Милев“. В процеса на целогодишната работа ще се включат и други висококвалифицирани преподаватели. Целта е учениците, които вече са преминали първи етап от обучението по програмиране през миналата година, да продължат да надграждат. Към групите могат да се присъединят и нови членове.

Всеки месец ще се провеждат изпити за степента на усвояване на преподавания материал. В зависимост от резултатите неуспелите отпадат.

В школата участват ученици от 5-и до 12-и клас от всички училища от Стара Загора. Обучението е безплатно.

Школата ще продължи до края на юни 2020 г.

Инициативата за безплатното обучение е на Община Стара Загора, преподавателя по информатика Павлин Пеев, три от големите IT фирми у нас, както и на народния представител Радостин Танев.

(СН)