Читалище „Искра“ – с финансови претенции към фондация „Чудомир“

62

В последния момент от настоятелството поискаха допълнително пари от организаторите на Чудомировите празници

Читалище „Искра – 1860“ поиска в последния момент преди началото на Чудомирови празници `2019 допълнително заплащане за ползването на читалищната зала от организаторите на културната казанлъшка фиеста.

Писмото от читалищното настоятелство е с дата 11 март и в него се съобщава, че след разпределението на държавната субсидия за читалищата е станало ясно, че обслужващият персонал на НЧ „Искра – 1860“ (портиери, поддръжка сцена и хигиенистки) няма да се финансира за 2019 година. Поради това на свое заседание читалищното настоятелство е решило да предостави салона си, ако фондация „Чудомир“ заплати в продължение на 8 дни нужното възнаграждение за две хигиенистки – общо 560 лв., за един портиер – 264 лв., за обслужване на сцената – 296 лв. и за ползване на сценични техника – 1 440 лв. Отделно фондация „Чудомир“ ще трябва да заплати 2 917 лв. за потребление на ел.енергия за 8-те дни, в които ще се ползва салонът, като тази сума не включва отоплението на залата, гримьорните и фоайетата.

По думите на директора на ЛХМ „Чудомир“ писмото е предизвикало неприятна изненада сред организаторите, в чието число влизат не само фондацията, общината и музей „Чудомир“, но и всички казанлъшки институции, в това число и читалищата – и всеки досега е давал своя принос. За медиите Сребра Касева, член на УС на фондация „Чудомир“, заяви, че разпределянето на читалищната субсидия в общината е минало без никакви проблеми и възражения, като читалище „Искра – 1860“ не е получило по-малка субсидия в сравнение с миналата година, когато е предоставило залата си за Чудомирови празници `2018.

Медията ни припомня, че в работната група, изготвила предложението за разпределяне на читалищните субсидии за 2019 г. е участвал представител на НЧ „Искра – 1860“, че сумата, определена за читалището е 190 500 лв., която е с пъти повече в сравнение със субсидиите на останалите читалища от Казанлъшка община. Припомняме също, че председател на читалищното настоятелство е свързаният с БСП медиен казанлъшки бос Васил Самарски, чиито местни медии открито воюват с ръководството на Община Казанлък. Но да се политизират Чудомировите празници е меко казано скандално.

За да излязат от неочакваната ситуация, организаторите на празниците са провели спешни преговори и са решили основните вечерни събития да се проведат в залата на ДК „Арсенал“, а други дневни събития, в това число и възроденият фестивал „Златен ТрЪндафил“, да бъдат в салона на Военния клуб.

Петър МАРЧЕВ
Йовка НИКОЛОВА