Чистката в енергетиката започна

1210

Министър Живков освободи днес цялото ръководство на Българския енергиен холдинг

Министърът на енергетиката Андрей Живков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, освободи днес Съвета на директорите на компанията в състав: Валентин Николов, Диян Димитров, Иван Андреев, Стелиан Коев и Александър Църноречки. Прекратяването на правомощията им по договорите за възлагане на управлението на дружеството е на основание чл. 221, т. 4 и чл. 232а от Търговския закон, чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3, чл. 24, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 23 от Закона за публичните предприятия. Освободените членове на Съвета на директорите не са освободени от отговорност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Медията ни припомня, че освободеният днес Съвет на директорите на БЕХ ЕАД беше избран чрез конкурсни процедури, съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия. Трима от представителите на държавата в СД на БЕХ бяха избрани чрез конкурс, обявен от Министерството на енергетиката в началото на тази година, а останалите двама независими членове на Съвета – чрез конкурс, проведен от Агенцията за публичните предприятия.

За председател на СД на БЕХ беше избран Диан Димитров, бивш общински съветник от Стара Загора и дотогавашен член на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица изток 2“, а за изп. директор на БЕХ – Валентин Николов, бивш депутат от ГЕРБ и председател на Комисията по енергетика в 42-рото Народно събрание, който напусна парламента заради участието си в конкурса.

На място на освободените петима членове на Съвета на директорите на БЕХ, до провеждането на нов конкурс в шестмесечен срок, са определени Мария Велкова, Веселина Канатова-Бучкова, Ива Петрова, инж. Пламен Дилков и Антон Симеонов. Четирима от тях имат дипломи от западни университети, а единият е преминал през програми на Държавния департамент на САЩ.

Новото ръководство на холдинга следва да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър, допълват от пресцентъра на МЕ.

Кои са новите членове на СД на БЕХ ЕАД:

Мария Велкова – Магистър по търговия с енергия и финанси от Cass Business School, Лондон. Работила е в PricewaterhouseCoopers, София, EMIS Energy Ltd., Low Carbon Ltd., Лондон, където е отговаряла за идентифицирането и изпълнението на нови сделки в областта на ВЕИ. Била е вицепрезидент сливания и придобивания в Enery GmbH, Виена. Владее английски, немски и испански език.

Веселина Канатова-Бучкова – Магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специализирала във Виенския университет, в Института за европейски науки, Австрия, в Ассер институт, Холандия. Доцент по административно право и административен процес в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград и в Института за държавата и правото при БАН. Член на Пловдивската адвокатска колегия. Владее английски език, ползва немски език.

Ива Петрова – Магистър по стопанско управление от СУ „Климент Охридски“. Завършила и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания. Дългогодишен служител на Министерството на икономиката и енергетиката, където е отговаряла за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. Работила и в „Български енергиен холдинг“ ЕАД. До момента е била съдружник в ЗБи Адвайзъри ООД – дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката. Владее английски език, ползва италиански език.

Инж. Пламен Дилков – Инженер по гражданско строителство от Университета на науките в Тренто – Мезиано (Трентино). Управител на редица фирми в областта на енергетиката, сред които ВЕЦ Своге, ВЕЦ Марица ЕООД, ПВБ Пауър България АД, съпредседател и член на УС на Съюза на производителите на екологична енергия, Член на Борда на директорите на CEDEC – European Federation of Local Energy Companies, заместник-председател на Конфиндустрия България, член на Управителния съвет на Асоциация Хидроенергия и на Алианс за енергийна ефективност. Говори италиански и руски език, ползва английски език.

Антон Симеонов – Има над 10-годишен опит в областта на енергетиката. Бакалавър и магистър по икономика. Има значителен опит в областта на финансовия одит, както и обучения и завършени курсове в областта на инвестиционното банкиране. Преминал е една от най-престижните програми на Държавния департамент на САЩ – IVLP – с насока енергийна сигурност и външна политика. Владее английски и руски език.

(СН)