Чирпан се жали, приравнили го с Ямбол и Пазарджик

105

Завишените данъчни оценки пречели за реализирането на инвестиции

Да се преразгледа актуалната към момента категоризация на административните и териториални единици и Чирпан да не бъде приравняван към градове като Ямбол и Пазарджик, настоява кметът на общината Ивайло Крачолов в писмо до зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов. В него кметът напомня, че с документ от 2006 година общината и град Чирпан, където живеят 13 911 души, е поставен на равна нога с Ямбол (72 222 души), Пазарджик (67 650) и Димитровград (33 088 души), като по този начин данъчните оценки са били завишени трикратно, а за някои имоти в централната градска част и повече.

„За много от имотите данъчните оценки са по-високи и от пазарните цени, а те са основата при определяне на данък придобиване, данък върху наследствата, държавните и нотариални такси. За сравнение съседни или близки градове като Първомай и Раковски са съответно в категория 4 и 3 и не случайно там в последните години има повече инвестиции“, заявява кметът и въз основа на анализ уточнява, че в общината има по-малко училища от съседните Първомай и Раковски, които обаче са вкарани в по-ниската класация и съответно това е допринесло за повече инвестиции.

„Въз основа на направения анализ и оценките от мониторинговите доклади е видно, че по-високата категория на град Чирпан като териториална единица е пречка за развитието на града най-вече от гледна точка на привличане на инвеститори поради високите данъчни оценки на имотите, които в повечето случаи са значително по-високи от пазарните. Има редица отказани сделки и инвестиции по същата причина. Липсата на инвестиции води до липса на работни места, а оттам и миграция на младото население към градове с възможности за работа. Считаме, че ако не се предприемат мерки, тази тенденция ще стане необратима“, обяснява в писмото си Ивайло Крачолов. Той настоява за съдействие от зам.-председателя на парламента общината и градът да бъдат извадени от действащия списък в Закона за местните данъци и такси.

Христо ХРИСТОВ