Чирпан отчете успешната реализация на проект за над 15 млн. лв. за пречиствателна станция

317

Община Чирпан отчете успешната реализация на мега проекта, свързан с „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в град Чирпан“. Общата му стойност възлиза на 15 020 421 лв., от които европейското финансиране по линия на ОП „Околна среда 2014-2020“ е в рамките на 9 307 972 лв., национално съфинансиране – 1.6 млн. лв., а останалата сума е собственият принос на бенефициента. Договорът за реализация на проекта е подписан на 7 ноември 2017 г. На практика обаче проектирането стартира още през 2011 г. Това съобщи началникът на проекта Светла Дончев, директор дирекция в община Чирпан. Основен изпълнител е „Джи Пи Груп“, който влиза в обединението „Аква еко“.

По проекта са изградени основни колектори от канализационната мрежа, водопровод и довеждаща инфраструктура. Експлоатацията на новата пречиствателна станция стартира още в началото на месец август 2020 г. Тогава съоръжението получава Акт 15, след което започват пусковите дейности. Станцията вече разполага и с Акт 16 и вече е под управлението на ВиК – Стара Загора. 10 души на смени се грижат за функционирането на съоръжението, което пречиства водите на близо 13 000 жители в общината. „С реализацията на проекта постигнахме основната цел, заложена в изискванията на Директива 91/271. Това именно е по-строгото пречистване на отпадните води от канализационната мрежа на Чирпан. По този начин се предотвратява замърсяването на водоприемника река Текирска, която е приток на река Марица“, отчетоха от Община Чирпан.

Живко ИВАНОВ