Четири цели пред новия председател на Клуба на работодателите

179

Новоизбраният председател на Клуба на работодателите в Стара Загора доц. Борислав Попов се ангажира с 4 ключови цели, по които ще работи в рамките на своя мандат. В голямата си част те засягат комуникацията между бизнеса и образователната система.

Както медията ни вече съобщи, преподавателят в Медицинския факултет на Тракийския университет бе избран с решение на УС на Клуба на работодателя за нов председател. Той замества на позицията досегашния ръководител арх. Банко Банов. „Първата ми цел е да създадем по-добри условия за сътрудничество между бизнеса, науката и образованието в Стара Загора. Във всяка една държава с доказана демокрация и икономика бизнесът диктува на образователните институции какви кадри със средно, професионално и висше образование да подготвят, съобразно неговите нужди. Отново в развитите страни бизнесът показва на науката какви продукти и нови технологии да създава, които да не са самоцелни, а директно да влизат в производството. Това е посока, в която аз и моите колеги в Клуба на работодателя се ангажираме да работим“, заяви за „Старозагорски новини“ доц. Борислав Попов.

В плановете на преподавателя попада и създаването на център за медиация между бизнеса и човешките ресурси. Необходимостта от обособяването на подобен център доц. Попов аргументира с нарастващата нужда от работна ръка. За реализацията на този проект председателят на Клуба на работодателя призна, че работи от няколко години. Предвижда се още чрез анкетно проучване да бъде съставен бизнеспрофил на Старозагорския икономически регион. На база на това по думите на доц. Борислав Попов ще бъда съставен подробен професионален профил. Той трябва да даде ясна картина за това от какви кадри в средното, професионалното и висшето образование се нуждае местният бизнес. „Стъпвайки на тази здрава основа ще можем да се насочим към онези образователни институции, които могат да обучат подобен тип кадри“, обясни Борислав Попов.

Ключова задача, която новият председател на Клуба на работодателите поставя пред своя мандат, е да засили взаимодействието с Община Стара Загора по реализацията и изграждането на Индустриална зона „Загоре“. „Нашата цел като организация е да се свързваме и да издирваме такива инвеститори, които имат високо технологично и екологично производство“, подчерта доц. Попов. Не на последно място той акцентира, че ще продължи да работи за задържане на младите специалисти.

Доц. Борислав Попов, подобно на своите предшественици, коментира и ролята на дуалното обучение за задоволяване на глада от липса на работна ръка. Той бе категоричен, че дуалният подход в професионалните гимназии дава своя позитивен резултат. Според него с налагането на професионалното образование учениците ще могат веднага след завършването си да влязат в работния процес. За съжаление практиката на специалиста показвала, че родителите и техните деца имат много малка представа за естеството на съвременните професии.

Живко ИВАНОВ