Цветан Филев: Около 20% по-малко тютюн бе произведено тази година

100
Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите

Председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) коментира за „Старозагорски новини“ предизвикателствата пред тютюневия сектор. Той отбеляза, че предстоящата 2019 г. се очертава като ключова за бъдещето на тютюневия бранш в страната и Европа

– Г-н Филев, разговаряме с Вас в разгара на кампанията по изкупуване на тютюна. Ще Ви помоля обаче преди това да коментирате каква бе отминаващата 2018 г. за сектора? Доволни ли са от добивите тютюнопроизводителите?

– Климатичните особености през стопанската 2018 г. не бяха никак благоприятни за тютюнопроизводството у нас. Казвам го, не за да се оплакваме, а като факт. Сухата пролет и влажното лято с наднормени количества валежи възпрепятстваха предварителната обработка на площите. Наред с това тези тежки условия създадоха затруднения и при вегетацията на растенията. Така първите два беритбени пояса се оказаха с по-лошо качество на тютюневата суровина, сравнявайки ги със състоянието през 2017 г. За сметка на това третият и четвъртият беритбени пояси се отчетоха с много добри показатели. Надявам се, че това ще балансира единицата за изкупуване на тютюнева суровина. За отбелязване през настоящата година е, че разсадените площи са същите, както през 2017 г. като декари. Наред с това регистрираните тютюнопроизводители в България през настоящата кампания са точно 6 775, което е с 2 911 стопани повече спрямо предходната година. Прогнозата за обема на производство е следната: за първите две групи ориенталски сорт тютюн „Басми“ и „Каба Кулак“ съответно около 5 750 тона и 900 тона. За двата едролистни сорта „Бърлей“ и „Виржиния“ предполагаме, че ще се получи приблизително по 1 150 и 3 700 тона. Общото количество за стопанската 2018 г. от тютюн е между 11 000 и 13 000 тона. За сравнение през 2016 г. и 2017 г. имахме между 16 000 – 17 000 тона. Това прави спад с около 20%, което аз лично отдавам на лошите климатични условия.

– По ниските добиви ще бъдат ли компенсирани с по-висока изкупна цена? Как върви кампанията? Могат ли да бъдат спокойни стопаните, че продукцията им ще намери пазар?

– Министерството на земеделието, храните и горите е дало разрешение на 31 търговски дружества и субекти да участват в изкупуването на количествата тютюн в България през тази година. Вече имаме на 80% осъществено изкупуване на едролистната сортова група „Бърлей“, т.е. това прави около 700 тона. Този сорт вирее на територията на Североизточна България. При „Бърлей“ отчитаме, че влажното лято повлия по-скоро положително, защото при тази сортова група са необходими наднормени валежи, което благоприятства развитието на растението и е в плюс на манипулационната заготовка на тютюневата суровина. За останалите три сорта климатичните особености се оказаха неблагоприятни. Ще спомена, че повече от 10 от търговските дружества, които оперират, имат сключени предварителни договори със стопани още от месец февруари тази година. Това говори за определена сигурност. Тук е място да припомня, че Националната асоциация на тютюнопроизводителите е част от европейската браншова организация на страните-производителки на тютюн – УНИТАБ, заедно с другата структура в рамките на ЕС – СЕТРАТАБ, която представлява преработвателите на суров тютюн. През 2017 г. учредихме ЛТ – междубраншова организация на суровия тютюн в рамките на ЕС, която няма аналог. Няма друг сектор на селското стопанство, който да е успял да обедини производители и преработватели. По този повод в Брюксел на 13-и и 14-и декември в рамките на ЛТ ни предстои среща с четиримата най-големи потребители на тютюнева суровина в световен мащаб. На нея ще бъде разгледана визията за развитие на сектора в европейски мащаб, чието звено е и българският тютюн. Надявам се да осигурим достойни пазари на европейската суровина, а от там и на българската за период от 5 до 10 г. Това е голямата ни цел.

Що се отнася до цената, на този етап мога да дам данни само за сортова група „Бърлей“, където забелязваме увеличение с около 5-6%. Това обаче се дължи на по-доброто качество, както вече отбелязах. От една седмица тече и изкупуването на сортовите групи „Басми“ и „Каба Кулак“ и на този етап стремежите на стопаните са да бъдат постигнати миналогодишните цени. Предстои да разберем обаче дали това ще се случи в края на изкупната кампания през месец януари 2019г. Що се отнася до сорта „Виржиния“, при нея кампанията е целогодишно. Българските тютюнопроизводители обаче трябва да се научат да се кооперират. В това отношение колегите ни от Гърция имат конкурентно предимство.

– Г-н Филев, наред с неблагоприятните климатични условия през 2018 г. земеделските производители се очаква да бъдат застигнати и от повишение на осигурителните вноски от 1.01.2019 г. Застрашава ли тази промяна тютюневия сектор?

– Има от какво да се притесняват, разбира се, защото за голяма част от хората в този бранш това е препитание за тях и техните семейства. Отглеждането на тютюн е национална традиция, тъй като той вирее в специфични региони с плитки и нископродуктивни почви. Ето защо трябва да се знае, че отглеждащите тази суровина са най-уязвимата група от селскостопанския сектор. Истината обаче е, че чак толкова сериозни поводи за паника няма, тъй като с помощта на браншовите организации бе редуцирано увеличението. От 110 лв., колкото в момента се заплаща, от 1-ви януари стопаните ще трябва да насят по 126 лв. Това е чувствителна разлика с предварително заложените 170 лв. Прагът трябва да се повишава плавно. Това е позицията на НАТ-2010.

– От разговора за настоящето на тютюневия сектор нека погледнем и към бъдещето. Има ли място този бранш в бъдещата на ОСП на ЕС след 2020 г.?

– За тютюнопроизводителите на европейско ниво не съществува ОСП. Това е така, защото сектор „Тютюн“ е един от малкото, които не се възползват от европейско финансиране от 2010 г. насам. В България от 2007 г. никога не е имало европейско финансиране за нас. Ние сме подпомагани по линия на националната помощ за тютюн от бюджета на страната и това бе възможно благодарение на активната работа на НАТ-2010г. В момента участваме в работна група на сектор „Земеделие“ в България, в която работим по темата, свързана с ОСП на ЕС след 2020 г. По този начин участваме активно в бъдещото функциониране на селскостопанската политика от 2021-ва до 2027 г. Ние влизаме с едно искане в тези разговори: „Нищо повече, но и нищо по-малко“. Искаме тютюнът в страната ни да бъде равнопоставен на всички останали браншове, а не да бъде дискриминиран, както е в настоящия програмен период. Ако не успеем да убедим европейските институции, че този сектор трябва да получи финансиране от Брюксел, то на второ място ще се опитаме да запазим настоящата национална схема. Тя обаче трябва да бъде насочена към онези тютюнопроизводители, които все още са на тютюневата карта на България. Чака ни една много специфична 2019 г., защото идват избори за ЕП. Каквото и да договорим с настоящите експерти и политически лица, още през юни ще трябва да проведем нов кръг от разговори. Тежка година ни очаква по отношение на окончателното финализиране на преговорите за бъдещата ОСП на ЕС.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ