Хиляди инвалиди останаха без пенсии

1125

Само в Старозагорско 250 души чакат ТЕЛК решенията си от два месеца

От ГЕРБ са внесли в Народното събрание законодателни промени, с които да се удължат ТЕЛК решенията, които са изтекли до 3 месеца след края на извънредната епидемична обстановка. Законопроектът е свързан със затрудненията на хора с увреждания да упражнят правата си след 1 април тази година, когато е отменена извънредната епидемична обстановка, тъй като според сегашните разпоредби в закона за мерките и действията по време на извънредното положение ТЕЛК решенията се удължават с до 3 месеца автоматично, но само ако са изтекли по време на неговото действие.

От ГЕРБ посочват, че ако предложението им бъде прието, ще се гарантира възможността за получаване на допустимата помощ от държавата до явяването или произнасянето на комисиите.

Медията ни припомня, че за проблема преди месец сигнализира националният омбудсман Диана Ковачева, която поиска удължаване на срока, като предупреди, че хиляди хора с увреждания могат да останат без права и финансова подкрепа.

За съжаление към днешна дата това е факт.

Само в Старозагорска област за ТЕЛК решения към момента чакат 250 инвалиди. В областта работят само две ТЕЛК комисии към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, а работата им е затруднена заради натрупаните обжалвания по линия на поредната нормативна промяна, според която при освидетелстването за инвалидност се взема предвид едно основно заболяване, а придружаващите носят на пациента незначителни точки. Вероятно същата ситуация е и в останалите 28 области на страната.

Едва ли някой инвалид в България, който разчита на инвалидна пенсия, би пренебрегнал препоръчителните писма от местните РЗИ, с които ги уведомяват за изтичащия в края на март срок на ТЕЛК. Те надлежно са си подали всички изискуеми документи в съответните здравни инспекции, но от 1 април до ден днешен не са получили ТЕЛК решения, в това число и великденски добавки.

Окуражаващо звучат думите на директора на УМБАЛ „Киркович“ проф. Йовчо Йовчев, че когато бъдат издадени ТЕЛК решенията, инвалидите ще си получат пенсиите от датата на подаването им, а не от датата на произнасянето на комисиите.

Произнасянето на комисиите обаче се очаква през юни, а до тогава е под въпрос с какво ще живеят инвалидите.

Този въпрос зададе медията ни на министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков, който пое ангажимент казусът да бъде обсъден в управляващата коалиция.

Йовка НИКОЛОВА