Френски и български студенти по архитектура представят визии за развитието на Стара Загора

53
Разработените проекти от съвместните ателиета

Студенти от Висшето училище по архитектура „Ла Вилет“ в Париж и техни колеги от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, ще представят свои разработки на идеи и визия за урбанистично устойчиво развитие на Стара Загора. Те са резултат от проведеното съвместно „Архитектурно ателие 2018 – 2019 г.“ и ще бъдат показани на 22 април от 13:00 часа в общинската зала „П. Р. Славейков“.

Съвместното архитектурно ателие на френски и български студенти започна работа в Стара Загора на 12 октомври 2018 г по покана на Общината. Над 30 бъдещи архитекти от Университета „Ла Вилет“ и пет техни български колеги от УАСГ под ръководството на арх. Цвета Кирова прекараха 5 дни в Града на липите, за да се запознаят с него. Основната тема на ателието в Стара Загора беше възстановяването и трансформацията на стари сгради, на античните пространства в града и неговото културно наследство.

На студентите бяха предложени теми за обновяване на пространствата на Античната улица и Градския пазар, както и идеи за сградата на Първо основно училище, индустриални сгради и малка жилищна сграда с възрожденска архитектура. От Тракийския университет предложиха препроектиране на библиотеката и на отворено пространство, което включва паркинг и залесени площи. Старозагорските архитекти също бяха подготвили задачи за бъдещите си колеги. Една от най-интересните е за централен площад с частично покритие на Античната улица.

Участниците от двете страни провеждат съвместни ателиета за трета поредна година, в които формират екипи и работят заедно по зададени от градовете теми. Партньори са Община Стара Загора, Тракийският университет, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, и Кооперативното дружество „Цветоскоп“, Париж, Франция.

(СН)