Фирмите, клиенти на EVN, ще получат компенсации за скъпия ток в следващата си фактура

513

Бизнес клиентите на свободен пазар с доставчик EVN, както и клиентите на Доставчик от последна инстанция в Югоизточна България, ще получат компенсация за скъпия ток в следващата си фактура, съобщиха от електроразпределителното дружество.

Припомняме, че обявената от държавните институции програма предвижда компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия със 110 лв./МВтч. за месеците октомври и ноември 2021 г.

От EVN обясняват забавянето с факта, че към момента на издаване на фактурите за ток за месец октомври процесът по подписване на необходимите договори между Министерство на енергетиката и доставчиците не е бил приключил. Заради това клиентите на EVN на свободен пазар ще получат компенсацията си за октомври заедно с фактурата и компенсацията за ноември 2021 г.

От EVN уточняват, че програмата дава възможност фактури, по които се дължи компенсация, но са издадени преди подписване на договора между Министерството на енергетиката и съответния доставчик, да бъдат включени в компенсирането.

(СН)