Фирма с 20 лв. уставен капитал иска да строи цех за добив на олово

406

Цех за добив на олово от отпадъчни суровини възнамерява да изгражда край Стара Загора фирма, регистрирана с 20 лв. уставен капитал.

Инвестиционното предложение на създадената през 2017 г. „Ресайкъл компани“ ООД е поместено на интернет страницата на Община Стара Загора, а общественото обсъждане на доклада за ОВОСС е насрочено за 10 юни.

Първоначално фирмата е била създадена от Георги Матров, като адресът й е във Велико Търново, по-късно е станала притежание на Йордан Георгиев и според Търговския регистър седалището е преместено в София. От придружаващото предложението уведомление до РИОСВ става ясно, че бъдещият цех ще има две пещи за извличане на крайния продукт с общ капацитет от 8 т /денонощие. Теренът от 3.3 дка е на около 800 м от крайните постройки на някогашното АПК в квартал „Индустриален“, за добива ще се използват шлаки и стружки, доставяни от брокери на отпадъчни суровини.

Проверка в публичното пространство установява, че същата компания е отправила аналогично инвестиционно предложени през август 2017 г. и до община Свищов. То е било формулирано като „изграждане на депо за преработка на отпадъци от металургията – шлаки, съдържащи живак и олово чрез механична и термична обработка“. Запознати твърдят, че суровината щяла да идва от заводите на „Монбат“. По неизвестни причини в инвестиционното предложение за Стара Загора е посочен старият фирмен адрес на „Ресайкъл компани“ във Велико Търново. Според единствения финансов документ, поместен в Търговския регистър, дружеството е имало едва 8 хил. лв. приходи за 2017 г.

Христо ХРИСТОВ