Фирмата, облагородила Аязмото, ще извърши ново залесяване наесен

169

Изпълнителят на големия проект за ремонт и облагородяване на парковото пространство в „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) ще извърши повторно залесяване на близо 10% от новите дръвчета. Причината за това е, че около 80 от растенията не са успели да се хванат и вече са изсъхнали. За ангажимента на фирмата-изпълнител съобщи и зам.-кметът Йордан Николов преди няколко дни.

Повече от 100 вида иглолистни и широколистни дръвчета бяха залесени в парковата територия на Аязмото в рамките на проекта, като най-голям е броят на кедрите и кипарисите. Преди повече от месец комисия, назначена от кмета Живко Тодоров, обследва състоянието на засадените от фирмата дръвчета. Тя е установила изсъхването на 78 кипариса и 4 кедъра. През есента ще бъде реализирана нова проверка. Едва след нея ще се премине към ново залесяване. Причината за изчакването Николай Стоев – началник-отдел „Озеленяване и комунални дейности“ към Община Стара Загора, обясни с невъзможността от една страна в момента да се извърши ново засаждане, а от друга – и с нуждата да бъде направен окончателен анализ след отминаването на горещия летен период, когато най-ясно ще си проличи кои от насажденията са се хванали добре. Стоев уточни, че изсъхването на растенията до голяма степен се дължи на начина на засаждане и времето, в което дръвчетата са били залесени. „Изсъхване имаше и при някои от тревните площи, но с въвеждането на постоянно напояване този проблем ще бъде решен“, увери Стоев. Той коментира също, че с много усилия е бил ограничен проблемът с естествените вредители в парк „Митрополит Методий Кусев“.

За съжаление, неуспешни остават опитите за прекратяване на вандалските прояви в парковата територия. Преди десетина дни недоброжелатели за пореден път бяха палили огън в близост до чешмата, издигната в памет на ген. Делчо Делчев. Не липсват вандалски прояви и по някои от чешмите в парка. Заради недобросъвестно използване на 5 от тях се е наложило да бъдат подменени кранове. Николай Стоев призова старозагорци да пазят внимателно богатството на града, каквото е парк „Аязмото“. Той бе категоричен, че ще бъдат засилени проверките по беседките, за да се предотвратят всякакви опити за вандализъм.

Живко ИВАНОВ