Учредиха сдружение „Клъстер технологии за чиста околна среда“ в Стара Загора

105
Председателят на ТПП - Стара Загора, Олег Стоилов

Сдружение с нестопанска цел „Клъстер технологии за чиста околна среда“ беше учредено в Стара Загора. Клъстерът е насочен към развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции с цел да бъдат редуцирани негативните въздействия върху човека и природата. Тази цел ще бъде постигната чрез обединяване на потенциала и експертизата на членовете му.

Сдружението, което вече е вписано в Централния регистър, ще разработва национални и международни проекти, насочени към прилагането на иновативните технологии в различни сфери на икономиката и социалната сфера, ще съдейства и за обучение на средни и висши кадри и за тяхната реализация и ще развива партньорства с аналогични международни организации.

Учредители на Клъстера са: Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Технически университет – Габрово, „Елфи-Тех“ ООД – Стара Загора, Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – Стара Загора, „Технопол инженеринг“ ЕООД – Стара Загора, Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора, и „Верея пласт“ АД – Стара Загора.

Членове на първия състав на Управителния съвет на Клъстера са: Олег Стоилов, председател на ТПП – Стара Загора, който е избран и за председател на Клъстера, проф. инж. Жеко Ганев, управител на „Елфи-Тех“ ООД и Огнян Тодоров, управител на „Технопол инженеринг“ ЕООД.

Клъстерът ще бъде отворен за включване в него на нови членове и учредителите са убедени, че това ще повиши капацитета му и възможностите за успешна работа.

(СН)