Училище в Стара Загора вече си има собствено радио

109

На 27 ноември в СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора, прозвуча първото предаване на училищното радио „Междучасие“. Идеята е на Силвия Колева, назначена в училището по програма „Заедно в час“.

Радиото е поредната инициатива на училището, посветена на Деня на народните будители и една от иновациите в учебното заведение, което от тази година е включено в мрежата на иновативните училища в България. Тя цели също да привлече и задържи учениците от ромски произход в класните стаи, както и да мотивира техните родители да ги изпращат всеки ден не на улицата, а на мястото, където могат да станат пълноценни граждани.

Именно „Иновациите в училище“ бе темата и на първото предаване на радио „Междучасие“. В него ученици от 7 клас направиха интервю с началника на РУО – Стара Загора, Татяна Димитрова и с директора на училището Пенка Трандева. При подготовката на първите предавания начинаещите журналисти от СУ „Христо Смирненски“ получиха менторска подкрепа от професионалистите от БНР – Радио Стара Загора.

„Радио „Междучасие“ има за цел да възпитава в родолюбие, да насърчи интереса на учениците билингви към българския език, да подобри уменията им да разбират и да се изразяват на български език, да осмисли свободното им време, да спомогне за кариерното им ориентиране и да подобри микроклимата в училище. Предвижда се всички ученици активно да участват при подготовката и представянето на радиосъдържанието“, коментираха от СУ „Христо Смирненски“.

Радио „Междучасие“ ще се излъчва по време на голямото междучасие и ще се асоциира с популярна българска песен на Васил Найденов. С тази песен ще се открива всяко едно предаване, което ще се излъчва всяка седмица.

(СН)