Учени от 6 държави ще участват в научна конференция в Тракийския университет

163
Участниците в брифинга

На 21 юни от 10:30 часа в зала 3 на Тракийски университет – Стара Загора, ще бъде дадено началото на Петата международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“. Форумът, организиран от Стопанския факултет на старозагорската Алма матер, е двудневен и в него се очаква да бъдат изнесени повече от 150 доклада от над 160 участници от 17 университета, 16 научни и бизнес организации от САЩ, Германия, Италия, Северна Македония, Сърбия и България. „Активно участие ще вземат и студенти, и докторанти от Тракийския университет, които в своя секция ще представят над 20 доклада.“ Това съобщи авансово деканът на Стопанския факултет проф. д-р Надка Костадинова. Основната цел на форума е изграждане и поддържане на ефективно работеща система по линията наука-бизнес-държавно управление. Тематичните направления на конференцията са „Регионално развитие и публична администрация“, „Бизнес развитие и иновации“, „Икономика и управление на бизнеса“, „Социално-културни и спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите“, както и „Иновативни методи и средства за обучение в икономическото висше образование“.

По време на срещата си с журналисти от ръководството на Стопанския факултет коментираха и темата с учебните програми в отделните специалности. Около 200 нови студенти в бакалавърска, магистърска и докторантска степен се очаква да подсилят едно от най-популярните звена на Тракийския университет през настоящата кандидатстудентска кампания. Общо над 700 са студентите в редовна и задочна форма на обучение във факултета. Те се обучават в 15 специалности. С цел да отговори на предизвикателствата на времето и изискванията на бизнеса ръководството на Стопанския факултет е въвело промени в названията, структурата и учебните планове на няколко специалности. В бакалавърската степен от новата година това ще бъде в сила за специалност „Регионална икономика и управление“. По думите на зам.-декана на факултета проф. д-р Тодорка Атанасова в новия си вид програмата е уникална за висшето образование в България. В специалността ще бъдат подготвяни експерти за различни местни и национални структури, както и за частния сектор. Завършилите ще могат да работят по проекти, свързани с регионалното развитие. Промяна се въвежда и в специалността „Аграрна икономика“ и към нея се добавя и „управление“. „С това своеобразно разширяване акцентираме, че подготвените кадри вече ще могат да се реализират и в сферата на пласмента и логистиката“, обясни проф. Атанасова.

Най-голям е броят на нововъведенията при магистърската степен. От учебната 2019/2020 г. Стопанският факултет ще открие две нови специалности. Това са „Бизнес информационни технологии“ и „Икономика и мениджмънт на човешките ресурси“. „Най-новото в образователната дейност на нашия факултет е, че предстои да утвърдим нова магистърска програма, която носи името „Корпоративно предприемачество“. Тя стъпва на база международен договор за сътрудничество с чуждестранни университети. При тази специалност обучението няма да започне веднага, но ще се води на 3 езика. Това са български, английски и руски“, разкри проф. д-р Тодорка Атанасова.

От ръководството на Стопанския факултет подчертаха, че в средносрочен план се обмисля разширяването на подготовката на студенти и надграждане на икономическите познания със създаването на хибридни специалности, които ще включват задълбочено обучение както по икономика, така също и по информационни технологии.

Живко ИВАНОВ