Учени, кметове и политици се обявиха в подкрепа на иновативни технологии за „Марица изток“

1118
Част от участниците в срещата на 13 септември в "Мини Марица-изток" ЕАД

Създаване на експертен съвет към МС, който да разгледа иновативните технологии за улавяне, съхранение или преработка на СО2, предлагат участници в среща, проведена в „Мини Марица-изток“ ЕАД

Декларация до президента на РБългария Румен Радев, министър-председателя Стефан Янев, зам. министър-председателя по управлението на европейските средства Атанас Пеканов, министъра на икономиката Даниела Везиева и министъра на енергетиката Андрей Живков в подкрепа на иновативни проекти, които да дадат дългосрочно бъдеще на комплекс „Марица изток“, е изпратил изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Андон Андонов.

В нея се предлага към Министерски съвет да бъде създаден експертен технически съвет, на който да бъдат разгледани всички налични технологии, свързани с улавянето, съхранението или преработката на СО2.

Декларацията е подписана от участници в срещата, проведена на 13 септември в „Мини Марица-изток“ ЕАД за бъдещето на въглищно-енергийния комплекс. Сред тях са кметовете на общините Стара Загора, Раднево и Гълъбово, народни представители от всички парламентарно представени групи в бившето вече 46-о НС, ректорът на Минно-геоложкия университет, учени от Технически университет – София, изпълнителните директори на въглищните централи на комплекса и въгледобивното дружество, председателят на СД на БЕХ, областният управител на Стара Загора и представители на КНСБ.

Към момента е известно, че у нас има три разработени проекта за улавяне, съхранение или преработка на СО2. Целта е да бъде избрана една от технологиите, която да бъде включена в Националния план за възстановяване и устойчивост, след чиято реализация ще отпадне плащането на въглеродните квоти и произвежданата от комплекс „Марица изток“ ел. енергия ще се предлага на конкурентни цени за бизнеса и бита.

Към декларацията е приложен списък на длъжностните лица, които са я подписали, както и копия с положените подписи.

Поради значимостта на проблема за бъдещето на „Марица изток“ публикуваме писмото на изп. директор на „Мини Марица-изток“ инж. Андон Андонов едно към едно:

Уважаем господин Президент,
Уважаеми господин Министър-председател
Уважаеми господин Пеканов
Уважаема госпожо Везиева,
Уважаеми господин Живков,

На 13 септември в „Мини Марица-изток“ ЕАД беше проведена среща, на която бяха обсъдени възможностите за бъдещето на въглищно-енергийния комплекс.

Приложено Ви изпращаме подписана от участниците в срещата декларация в подкрепа на търсенето на иновативни технологични решения, които ще дадат бъдеще на комплекса „Марица-изток“ и ще осигурят запазването поминъка на хиляди хора от региона, като същевременно отговарят на всички европейски изисквания.

Участниците в срещата предлагат:

Към Министерски съвет да се създаде експертен технически съвет, на който да бъдат разгледани всички налични технологии, свързани с улавянето, съхранението или преработката на въглероден диоксид.

(СН)