Ученици от Гълъбово получиха сертификати за професионални умения от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

149

Професионалното техническо образование – с най-висок ръст на доходите на пазара на труда

Във връзка от отбелязването на Европейската седмица на професионалните умения (19-25 ноември 2018 г.) ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ покани ученици от Професионалната гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ), Гълъбово, и техни преподаватели на посещение в електроцентралата. Тази визита бе продължение на летния стаж, който се проведе в ТЕЦ-а по европейски проект „Ученически практики“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По време на лятната си ваканция девет възпитаници на ПГЕЕ преминаха практическо обучение в електроцентралата под вещото ръководство на едни от най-опитните специалисти на компанията. Бъдещите енергетици придобиха реални практически умения в работна среда, като по този начин допълниха своите добри теоретични знания, придобити в гимназията. Експерти от компанията се превърнаха в професионални ментори за младежите и ръководиха техния стаж и обучение.

На 20 ноември учениците посетиха отново ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и получиха сертификати за завършен стаж, връчени лично от Алесандро Морето, директор на електроцентралата. „Вярвам, че партньорството между индустрията и професионалните училища е ключът към бъдещата успешна реализация на младите хора“, коментира г-н Морето и прикани възпитаниците на гимназията да се възползват от всяка предоставена им възможност за придобиване на практически знания.

Директорът на ПГЕЕ Петронка Цветковска връчи благодарствени писма от името на училището до ръководството на ТЕЦ-а и менторите, които активно работиха с децата по време на стажа.

Пазарът на труда ясно показва, че придобиването на професионални умения в училище е в пряка зависимост с добрите възможности за реализация и нивата на заплащане за младите хора. Професионалното техническо образование има най-висок ръст на доходите и е с най-голямо търсене на пазара на труда по данни на Министерство на образованието.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепя развитието на учениците от Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово чрез различни програми и инициативи. За трета поредна година компанията осигурява преподавател по английски език по програма „Фулбрайт“, припомниха от енергийната компания, която заедно с ТЕЦ „Марица изток 2“, „Мини Марица-изток“, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Брикел“ осигуряват енергийната сигурност и енергийната независимост на България.

(СН)