Удължиха срока за прием на документи за съдебни заседатели на РС – Стара Загора

134

Временната комисия на Общинския съвет в Стара Загора, която разглежда постъпилите по процедура документи за определяне на съдебни заседатели за Районен съд (РС), удължава срока за кандидатстване до 23 август (включително). Кандидатите могат да подават документи в деловодството на Община Стара Загора всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа.

За съдебен заседател може да бъде избран всеки дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години, има завършено най-малко средно образование и настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства. Кандидатите не трябва да са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболявания.

Не се допускат лица, които са съдебни заседатели в друг съд, общински съветници от съдебния район, работещи в съд, прокуратура, следствени органи и МВР или в системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, както и участници в ръководства на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

Всички необходими документи са достъпни в сайта на Община Стара Загора, в секция „Обявления“ на Общински съвет.

(СН)