Увеличават заплатите на кметове по селата в Старозагорско

119

От 1 октомври т.г. кметовете в селата на община Стара Загора ще получават по-високи заплати, които са в зависимост от броя на жителите, а кметските наместници – 80% от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината. Това решиха днес старозагорските общински съветници. Единствената реплика в залата беше на старейшината от ДПС Юсни Ибрям, че „никой кмет на кметство не е каран насила да заема тази длъжност“. Пред медията ни Юсни Ибрям уточни, че по време на предизборната кампания миналата година партийните кандидати за кметове не са обявили в платформите си, че искат по-високи заплати от известните до тогава. Той обаче също е дал своя глас „за“ по-високите им възнаграждения от 1 октомври.

На четиринадесетото си заседание старозагорските съветници гласуваха общо 69 предложения. На първо четене те приеха Наредба за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, както и Правила за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора.

Единодушно бяха приети и точките, свързани с общинския бюджет – информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 година; вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2020 година и промяна в инвестиционната програма; актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2021 – 2023 година и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.

Заради запазване цената на билета за градския транспорт от 1 лев, при влизане в експлоатация на автоматизираната система за таксуване, съветниците коригираха решението си и намалиха цените на картите. Сега пенсионери над 65 години, с постоянна адресна регистрация в Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ще ползват персонализирана месечна карта на електронен носител, заредена с десет билета за пътуване, важащи във всички превозни средства в чертите на града, с право за прекачване в рамките на 60 мин. след първоначалното валидиране, на стойност 3.00 лв.

Наполовина бяха намалени местните такси за ползване на общински площи за разполагане на временни търговски обекти на рекламно-информационни елементи заради въведените противоепидемични мерки. В договорите за наем, сключени с Община Стара Загора, няма да се коригира месечната цена с официално обявения годишен индекс на инфлация за страната и няма да се актуализира наемната цена за цялата 2020 година.

Бяха прекратени процедурите за избор на управител на „Мересев“ ЕООД заради нарушение, както и на „Обредни дейности“ ЕООД – заради липса на кандидати. Освободен бе и контрольорът на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Гласувани бяха още продажби на общински жилища в Стара Загора, гаражи, терени и имоти по селата в общината.

По решение на Общинския съвет общо 41 улици в село Християново вече ще имат имена.

(СН)