Тубдиспансерът в Стара Загора ще получи по европроект над 243 000 лв. за ремонт на ковид отделението си

259

На извънредната си сесия днес общинските съветници единодушно подкрепиха инвестиционния проект

На извънредната си сесия днес общинските съветници с пълно единодушие дадоха съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект за ремонт на част от сградата на Тубдиспансера – отделението за лечение на COVID-19.

Проектът „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ – Стара Загора – отделение за лечение на Ковид“ е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общият бюджет на цялата процедура е в размер на 129 млн. лв., а за старозагорското отделение за COVID в Тубдиспансера определената сума за извършването на дейностите е 243 975 лв. с ДДС

По време на извънредно заседание на местния парламент беше подкрепено и с 42 гласа „За“ възлагането на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Извънредната сесия на Общински съвет се проведе дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата e Vote, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението Zoom.

(СН)