Третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа ще се проведе в Стара Загора утре

34

На 15 октомври от 10:30 часа в град Стара Загора, хотел „Верея“, ще започне третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа. Темата е „Инструменти и добри практики за устойчиво развитие на сектор „Рибарство“ и ефективно използване на ресурсите в рибарските райони“. Събитието ще бъде открито от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на ПМДР 2014-2020.

Третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа е посветена на актуални теми, свързани с бъдещото развитие на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в контекста на Европейския зелен пакт и стратегията от фермата до трапезата. Водещи експерти ще запознаят участниците с добри практики и технологии за устойчиво отглеждане на аквакултури и морски храни. Гост-лектор ще бъде и доц. д-р Ивайло Сираков от Тракийския университет, който ще представи иновативни технологии, по които университетът работи.

По време на срещата ще бъдат представени още приоритетите на морския пространствен план на Република България за периода 2021-2035 г. и ще бъдат презентирани добри международни практики и модели за формиране на общество с нулеви отпадъци в рибарските райони.

Програмата на събитието предвижда и специален тематичен панел, свързан с изпълнението и отчитането на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Участниците ще получат практически насоки от водещи експерти за успешно провеждане на процедури за избор на изпълнители и отчитане на проекти по трите извънредни COVID-19 мерки от ПМДР 2014-2020.

(СН)