Тракийският университет проведе международна среща „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в минните райони“

205

Тракийски университет – Стара Загора, вчера беше домакин на онлайн международна среща „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в минните райони“.

Виртуалното събитие събра представители от правителствата на Германия и България, местната администрация, бизнеса, академичните среди и синдикалните организации, за да обсъди какъв може да бъде подходът на Стара Загора и региона на базата на опита на германския регион Лайпциг в енергийния преход.

На срещата бяха обсъдени дългосрочните перспективи и конкретни проекти/бизнес модели за диверсификация на енергийните източници, както и възможните социални и екологични ефекти във връзка с провеждането на дейностите по „Зелената сделка“ в региона и по-конкретно с подготовката на Програма за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД, бъдещето на региона и неговото участие в „Зелената сделка“. Основен акцент в дискусиите беше осигуряване на устойчива траектория на растеж и подпомагане на прехода към ниско въглеродна икономика у нас посредством разработване на планове и внедряване на технологии при запазване заетостта в дългосрочен план.

Срещата откриха ректорът на ТрУ доц. д-р Добри Ярков и д-р Мариана Чолакова – почетен консул на Федерална република Германия в България, а изказванията на участниците бяха организирани в 5 тематични блока.

Сред взелите участие в онлайн форума бяха: Карина Ангелиева – зам.-министър на МОН, Мария Христова – съветник в МЗХГ, проф. д-р Андреас Беркнер – хоноруван преподавател в Института по география в Лайпцигския университет, Юлиан Попов – старши политически съветник за Централна и Източна Европа на Европейската климатична фондация, Стелиан Коев – директор „Икономика и финанси“ в „Мини Марица-изток“ ЕАД, Пламен Димитров – президент на КНСБ в България, Александър Загоров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, проф. дн инж. Георги Тодоров – зам.-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция в ТУ – София, проф. Александър Щарке – директор на клиниката за продуктивни животни към университета в Лайпциг, проф. д-р инж. Мартин Банов – председател на Селскостопанска академия и др. Излъчено беше и предварително записано видео послание на Томас Шмидт – министър на регионалното развитие на провинция Саксония (Германия).

(СН)