Тракийският университет обяви допълнителен прием по търсени от пазара на труда специалности

74
Тракийски университет - Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора, обяви допълнителен прием по специалности, които са търсени на пазара на труда, предлагат добра реализация още в процеса на обучение, както и успешно кариерно развитие в бъдеще, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

По държавна поръчка допълнителният прием е за специалностите:

– Автотранспортна и земеделска техника – ФТТ – Ямбол;
– Автоматика и компютърни системи – ФТТ – Ямбол;
– Аграрно инженерство;
– Агрономство;
– Агрономство (Етерично-маслени култури);
– Акушерка – МФ – Стара Загора, и Филиал – Хасково;
-Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – ФТТ – Ямбол;
– Екология и опазване на околната среда;
– Електротехника;
– Зооинженерство;
– Медицинска сестра – МФ – Стара Загора, и Филиал – Хасково;
– Медицински лаборант;
– Рибовъдство и аквакултури;
– Технология на храните.

Допълнителен прием е обявен и за платено обучение в Стопански факултет по специалностите:

– Аграрна икономика и търговия – редовно и задочно;
– Регионална икономика и управление – редовно и задочно;
– Местни финанси – редовно и задочно;
– ИТ в икономиката – редовно и задочно.

Повече информация може да бъде получена на телефони: 042 699 208; 042 673 021; 0882 552 256; 0889 559 989, или от сайта: www.uni-sz.bg.

(СН)