„ТЕЦ Марица изток 2“ – с безупречна Система за управление на качеството след пореден одит

325
ТЕЦ "Марица изток 2"

Централата поднови сертификата на системата в съответствие с новата версия на БДС EN ISO 9001:2015

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е с безупречна Система за управление на качеството (СУК). Това установи одит, извършен от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД. В резултат на това се подновява сертификацията на СУК на централата за период от три години – до 2021 г., с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението“, съобщиха от пресцентъра на държавното дружество.

С приключване на поредния сертификационен одит централата навлиза в пети цикъл на сертификация, която започна през септември 2006 г. Одитът е преминал по приетия от сертифициращия орган план и приключил без констатирани несъответствия или забележки.

На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова е изтъкнал успешното преминаване към новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Постиженията и високите резултати на функциониращата и постоянно подобряваща се Система за управление на качеството са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни, допълват от пресцентъра на „ТЕЦ Марица изток 2“.

(СН)