ТЕЦ „Марица изток 2“ е с нов председател на Съвета на директорите

328
Новият председател на Съвета на директорите на ТЕЦ "Марица изток 2" проф. д-р инж. Бончо Бонев

Най-голямата топлоцентрала в България – държавната ТЕЦ „Марица изток 2“, е с нов председател на Съвета на директорите. Това сочат данните на Търговския регистър. На мястото на несменяемия от 2009 г. Илко Желязков е назначен проф. Бончо Бонев от Технически университет – София, който е роден в Стара Загора и чиито родители са кореняци старозагорци.

В Съвета на директорите остават изп. директор на енергийното дружество Живко Динчев и Диян Димитров, който е и общински съветник от ОбС Стара Загора.

Смяната на председателя на директорския борд в ТЕЦ „Марица изток 2“ не е свързана с предприетите действия от страна на Министерството на енергетиката по стабилизиране на дружеството заради трупащите се загуби от новите – изключително високи цени на въглеродните емисии. Де факто решението за председателската рокада е било взето още през август т.г., но заради проблема с неработещия Търговски регистър вписването на новото обстоятелство се е отложило във времето, уточниха от енергийното дружество.

Новият председател проф. Бончо Иванов Бонев е роден в Стара Загора през 1952 г. Завършил е ВМЕИ – София (сега Технически университет), през 1977 г., специалност „Топлоенергетика“. Специализирал е в областта на изгарянето на въглища в кипящ слой в Университета Чинхуа, Пекин, през 1990 г., горивни процеси в Брауншвайг през 1987 г. и в Зиген, Германия, през 1994 г. Защитил е докторска дисертация на тема: „Управление на прахоприготвящи системи“. Професионалната си дейност започва като технически ръководител в ТЕЦ „Марица-изток-3“ (1977-1978 г.), научен сътрудник във ВМЕИ от 1982 г., старши асистент от 1984 г., главен асистент от 1985 г., доцент по промишлена топлоенергетика от 1990 г., професор по ТЕЦ и ЯЕЦ от 2009 г.

Проф. Бонев е бил ръководител и участник в над 90 изследователски и инженерингови договора в страната. Участвал е в международни изследователски проекти на ЮНИДО, НАТО, CEEPUS, TEMPUS, ЕС и др. по теми в областта на технологии за оползотворяване на твърди горива, снижаване на емисиите от серни и азотни оксиди и др. Той е член кореспондент на Международната академия на студа в Санкт Петербург и член на УС на България в Световния енергиен съвет.

Материала подготви:
Йовка НИКОЛОВА