ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ тества виртуални технологии за наблюдение

43

Иновацията е особено полезна понастоящем в условията на световната коронавирусна пандемия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ въведе виртуална технология за наблюдение, която дава възможност за провеждането на дистанционни инспекции по безопасност, както и осигуряването при необходимост на техническа поддръжка от разстояние, с минимално човешко присъствие на конкретното място, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Нововъведението се базира на смарт очила и уеб свързаност през телефон към отдалечeно електронно устройство, които излъчват видео в реално време и дават възможност за интерактивно сътрудничество между дистанционни екипи от експерти и специалист, носещ смарт очилата на място. Иновацията е особено полезна понастоящем в условията на световна пандемия, тъй като минимизира необходимостта от струпване на много хора на едно място и позволява въвличането на специалисти от различни точки на света. Технологията дава възможност за провеждане и на дистанционни одити и освен в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, се прилага и във всички останали централи на „КонтурГлобал“ по света.

„Последните месеци наложиха максимална мобилизация на технологичния ресурс, с който разполагаме, за да отговорим на предизвикателствата на пандемията. Възможността да си сътрудничим с колеги от няколко континента в търсенето на добрите решения и практики допринася за сигурната работа на централата“, коментира Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Снабдяването на европейските активи на компанията с виртуални смарт очила започна още през април, а обучението на екипите за работа с тях продължи около месец. Чрез видео връзка се позволява въвличането на мултинационални екипи в решаването на различни проблеми и адаптирането на общи правила в различните електроцентрали на компанията по света. Подобни технологични иновации „КонтурГлобал“ прилага в няколко свои централи още от 2019 година. Като част от превантивните мерки за оптимизация на работата в условия на глобална пандемия „КонтурГлобал“ направи и успешни тестове на системи за дистанционен контрол и работа в режим на изолация в някои от централите си.

В условията на настоящата епидемична обстановка екипът на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължава да спазва стриктно процедурите за безопасност. На територията на централата се прави постоянна дезинфекция, осигурени са допълнителни лични предпазни средства на служителите и безопасна физическа дистанция. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в условия на изолация при необходимост.

(СН)