ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 14.5% от ел.енергията в страната по време на извънредното положение

57

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е произвела 14.5% от общо генерираната електроенергия в страната за периода на двумесечното извънредно положение, въведено заради пандемията от COVID-19. Централата работи ефективно и надеждно, изпълнявайки функцията си да подпомага сигурността и стабилността на енергийната система на България, съобщиха от пресцентъра на енергийното дружество.

През последните два месеца, които поставиха на изпитание много компании в страната, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължи да разчита на партньорството си с местни доставчици и подизпълнители за осигуряването на необходимите доставки и услуги, както и достатъчно складови наличности за гарантиране надеждната работа на електроцентралата, в чиято дейност пряко и непряко са заети над 4 200 души. Централата е основен потребител на лигнитни въглища от рудник „Трояново 3“ на „Мини Марица-изток“, с което допринася за енергийната независимост и сигурност на страната, както и за повече от 15% от брутната добавена стойност на индустриалния сектор в област Стара Загора.

„През последните два трудни месеца за българското общество и индустрията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ даде своя принос за стабилността на електроенергийната система. Устойчивото производство на електрическа енергия е в резултат на два основни фактора – превантивните мерки, които компанията взе срещу COVID-19, дават резултат за опазване здравето на колегите и високия професионализъм на служителите ни, които ежедневно се грижат за това да произвеждаме електроенергия за нуждите на битовите потребители и бизнеса“, коментира Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Енергийната компания въведе строги мерки за сигурност, които се спазват от всички работещи на територията на централата – ограничаване на достъпа на външни лица, безопасно разстояние между служителите, носене на защитни предпазни средства и др. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в пълна изолация.

(СН)