ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки, за да гарантира надеждното производство на ел.енергия

104

Допълнителни лични предпазни средства за служителите и по-строги ограничения за достъп на външни лица са част от предприетите действия за превенция срещу COVID-19

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки за опазване здравето на експлоатационния и ремонтния персонал на централата с оглед заплахата от разпространение на вируса COVID-19. Така компанията цели да осигури надеждното производство на електроенергия в критичния за страната период на извънредно положение.

Проведен е специален инструктаж на целия персонал и всички подизпълнители, въведени са допълнителни ограничения за достъп на външни лица, прилагат се строги мерки за постоянна дезинфекция както в електроцентралата, така и на превозните средства за превоз на служителите. С цел редуциране на риска от заразяване на служителите са осигурени и допълнителни лични предпазни средства. Създадена е организация за дистанционна работа на онази част от служителите, чиито функции позволяват временна работа от вкъщи.

„Безопасността на нашите служители и всички работещи на площадката на ТЕЦ-а е от първостепенно значение за нас. Още преди въвеждането на извънредно положение проведохме успешно тренировка за дистанционна работа на служителите, които не са пряко ангажирани в електропроизводството. Предприети са всички необходими мерки за надеждната работа на електроцентралата“, заяви изп. директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

(СН)