ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури допълнителна мощност за НЕК и пазара на електроенергия

271

Една от най-модерните въглищни централи в България приключи предсрочно ремонта на втория си енергоблок и гарантира сигурност на производството и над 85% разполагаемост годишно

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключи плановия годишен ремонт на втори енергоблок седмица преди крайния срок, съобщиха от централата. Това дава възможност на Националната електрическа компания (НЕК) да ползва до 202 МВч допълнителна мощност, когато има необходимост от това.

Централата приключи успешно ремонтните дейности и на останалите три енергоблока, планирани за тази календарна година. Работата по блок 1, 3 и 4 продължи три седмици, а за блок 2 на експертните екипи бяха необходими 65 дни. През това време беше извършена задължителната профилактика на съоръженията за осигуряване на сигурна и безопасна експлоатация на цялата централа.

„Като една от най-модерните производствени мощности в България ние сме важен стълб за системата, особено при големи натоварвания и извънредни ситуации. Затова се грижим нашата централа да бъде в най-добро техническо състояние, за да може да работи надеждно и ефективно. Добре планираната програма за ремонт ни позволява да работим сигурно и да постигаме над 85% разполагаемост годишно“, заяви изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

Той обясни, че ремонтната кампания и задължителната проверка на системите са предшествани от подробен анализ на дейността на централата в предходни периоди. Формирана е специална работна група със задачата да планира и приоритизира видовете ремонтни дейности, които са поверени на външни подизпълнители и дългосрочни партньори със сериозен ангажимент по поддръжката на съоръженията.

Благодарение на синхронизираните усилия на екипите на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и всички подизпълнители процесът по планов ремонт на централата бе завършен в пълния си обем преди поставените крайни срокове. Организацията на дейностите и управлението на процеса бяха съобразени с най-строгите правила за безопасност, както е ставало винаги досега, заявиха от ТЕЦ-а.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е една от най-често използваните от ЕСО централи за първично и вторично регулиране на енергийната система на страната. Тя покрива базови и подвърхови натоварвания, може да се включва бързо, има голям капацитет и е от ключово значение за устойчивостта и способността на системата за възстановяване след аварии и смущения, припомнят от пресцентъра на енергийната компания.

(СН)