ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури 11% от тока в страната през 2020 г.

97

Централата продължава надеждното производство на електроенергия за нуждите на битовите потребители и бизнеса при спазване на най-строги противоепидемични мерки

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури почти 11% от общо произведената в страната електроенергия през 2020 г. Това електричество е достатъчно да покрие средногодишните нужди на около 1 милион български домакинства.

„Изминалата 2020 г. поднесе сериозни предизвикателства, които не подминаха и нас. Трябваше да намерим бързи и устойчиви решения, които да гарантират сигурността на служителите и надеждната експлоатация на мощностите в условията на пандемията от COVID-19. Въпреки трудностите, благодарение на усърдието и устойчивостта на всички колеги, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ работи изключително надеждно и дава своя принос за стабилността на енергийната система на страната. С отговорност и професионализъм продължаваме и през новата 2021 г.“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

През последните 10 месеца ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени във връзка с пандемията от COVID-19. Централата разполага с извънреден план за работа в случай на резки промени в епидемиологичната обстановка и с инфраструктурен, и логистичен потенциал да оперира в условия на пълна изолация при необходимост. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е взела и всички необходими мерки за гарантиране здравето на служителите си и външните подизпълнители, включително осигурявайки над 10 000 теста за детекция на вируса.

(СН)