ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишна профилактика на съоръженията си

293
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Електроцентралата ще стартира плановите ремонти от 1 юли

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишния планов ремонт на мощностите си от 1 юли. Ремонтните дейности, за които се ангажират допълнително и външни партньори, ще се провеждат при най-строги мерки за безопасност предвид пандемията от COVID-19. На всички подизпълнители ще бъдат направени PCR тестове за вируса, преди да бъдат допуснати на площадката на централата.

Планирано е ремонтните дейности да продължат до края на месец септември. Профилактиката на съоръженията ще осигури необходимата сигурна и безопасна експлоатация на централата през есенния и зимния сезон. Организацията на дейностите е съобразена с изготвения предварително анализ за функционалността на мощностите в предходни периоди и план за приоритизиране на необходимите ремонтни работи. Процесът е сложен и изисква вниманието на много професионалисти както в планирането, така и при изпълнението. По време на ремонтната кампания на територията на централата работят ежедневно над 1000 души от повече от 12 външни фирми. Успоредно с това опитните инженери и отдел „Снабдяване“ на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ координират и навременната доставка на необходимите за ремонта резервни части от различни местни и чуждестранни доставчици, съобщиха от пресцентъра на централата.

„Като една от най-модерните производствени мощности в България, централата е ключов компонент от енергийната система на страната и нейната роля е особено важна при особено големи натоварвания и извънредни ситуации. По тази причина се грижим да гарантираме най-добро техническо състояние на съоръженията, за да може те да работят надеждно и ефективно“, заяви изп. директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

Централата продължава работата си при спазване на строги ограничителни мерки и протоколи за сигурност, които бяха предприети във връзка с пандемията от COVID-19. На територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се прави постоянна дезинфекция, осигурени са лични предпазни средства на служителите и е осигурено необходимото безопасно физическо разстояние. Централата разполага с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка и има възможност да функционира в условия на изолация, в случай че ситуацията го наложи.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система. От началото на 2020 г. централата осигури 15% от потребената в страната електроенергия, която е достатъчна за покриване на потреблението на 1 100 000 български домакинства, припомниха от „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

(СН)