ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши предсрочно ремонта на втория си енергоблок

163
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

Въглищната централа ще осигури допълнителни 202 МВч за нуждите на НЕК и пазара на електроенергия

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши плановия годишен ремонт на втори енергоблок седмица преди крайния срок и така дава възможност на Националната електрическа компания (НЕК) за достъп до 202 МВч допълнителна мощност в случай на необходимост, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Централата приключи успешно ремонтните дейности и на останалите три енергоблока, предвидени за настоящата календарна година. Работата по блок 1, 3 и 4 продължи три седмици, докато блок 2 отне 65 дни на експертните екипи. През това време беше извършена задължителната профилактика на съоръженията за осигуряване на сигурна и безопасна експлоатация на цялата централа.

„Като една от най-модерните производствени мощности в България, ние сме важен стълб за системата особено при големи натоварвания и извънредни ситуации. Затова се грижим нашата централа да бъде в най-добро техническо състояние, за да може да работи надеждно и ефективно. Добре планираната програма за ремонт ни позволява да работим сигурно и да постигаме над 85% разполагаемост годишно“, заяви изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

Ремонтната кампания и задължителната проверка на системите бяха предшествани от подробен анализ на дейността на централата в предходни периоди. Специално формирана работна група имаше задачата да планира и приоритизира видовете ремонтни дейности, които бяха поверени на външни подизпълнители и дългосрочни партньори със сериозен ангажимент по поддръжката на съоръженията.

Благодарение на синхронизираните усилия на екипите на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и всички подизпълнители процесът по планов ремонт на централата бе завършен в пълния си обем преди поставените крайни срокове. Както и до този момент организацията на дейностите и управлението на процеса бяха съобразени с най-строгите правила за безопасност.

Припомняме, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която произвежда 10% от електроенергията в България, е една от най-често използваните от ЕСО централи за първично и вторично регулиране на енергийната система на страната. Тя покрива базови и подвърхови натоварвания, може да се включва бързо, има голям капацитет и е от ключово значение за устойчивостта и способността на системата за възстановяване след аварии и смущения. След направените над 1.4 милиарда лева инвестиции въглищната централа работи и в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

(СН)